Regulamin i warunki korzystania

Firma Checkout Charlie GmbH przestrzega ustawowych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych i traktuje dane osobowe swoich użytkowników, Państwa dane osobowe, z należytą starannością. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o uzyskiwaniu, przetwarzaniu i korzystaniu z danych osobowych związanych z naszą stroną internetową.

1. Anonimowe korzystanie ze strony internetow

Korzystanie ze strony kupony.pl nie wiąże się z koniecznością przekazywania nam przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. W trakcie Państwa wizyty na stronie kupony.pl nie uzyskujemy i nie zapisujemy żadnych danych osobowych, chyba że Państwo sami je nam przekażą. Przy korzystaniu ze strony kupony.pl nadajemy jedynie każdemu korzystającemu tak zwane id użytkownika, który powstaje z kombinacji adresu IP i klienta użytkownika (aplikacji klienta) przy każdorazowym wejściu na stronę. Id użytkownika nie daje możliwości rozpoznania Państwa osoby, uzyskania Państwa adresu ip czy też innych szczegółów związanych z Państwa wizytą na naszej stronie. Nie zapisujemy także Państwa adresu IP w żaden inny sposób.

2. Korzystanie z kupony.pl

Oprócz zwykłego wejścia na stronę kupony.pl mają Państwo także możliwość aktywnego korzystania z tej strony. Taka interakcja wiąże się w naturalny sposób z uzyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej wskazujemy, jakie dane są pobierane i przy jakiego rodzaju korzystaniu ze strony są one pobierane. W każdym przypadku używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi.

2.1. Zamówienie newslettera

Za pomocą naszej strony mogą Państwo zapisać się na nasz newsletter (w takim przypadku także nie jest konieczna rejestracja). Wówczas zapisujemy Państwa adres mailowy. Używamy go w pierwszej kolejności w celu przesłania Państwu maila celem uzyskania potwierdzenia, że pragną Państwo abonować newsletter i że podany nam adres mailowy jest prawidłowy. Potwierdzenie to następuje poprzez kliknięcie na link wskazany w tym mailu. Od tego momentu stają się Państwo abonentami newslettera kupony.pl.

2.2. Rezygnacja z newslettera

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z abonowania newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w każdym newsletterze. W takim przypadku nie będziemy już korzystać z Państwa adresu mailowego, chyba że zrezygnowali Państwo tylko z niektórych newsletterów (wówczas będziemy nadal używać Państwa adresu mailowego do korzystania z nadal abonowanych newsletterów).

3. Analiza ruchu sieciowego

Używamy różnych procedur w celu analizy przepływu danych na stronie kupony.pl. Procedury te zapisują typowe dane, które są uzyskiwane przy korzystaniu z takiego rodzaju usługi telekomunikacyjnej, jak strona kupony.pl (tzw. dane użytkowania). Stosując tego rodzaju procedury nie uzyskujemy jednak żadnych danych osobowych Państwa, lecz wyłącznie informacje statystyczne o korzystaniu ze strony kupony.pl. W ten sposób zbieramy np. informacje, jakie treści na stronie cieszą się szczególną popularnością, w jakich godzinach nasza strona jest najczęściej odwiedzana, z jakich stron użytkownicy trafiają na stronę kupony.pl, skąd użytkownik naszej strony połączył się z Internetem przed wejściem na naszą stronę, jakich wyszukiwarek i systemów operacyjnych używają nasi użytkownicy przy surfowaniu na naszej stronie. Informacji tych używamy jedynie w celu ciągłej optymalizacji strony kupony.pl w zakresie jej treści, kwestii technicznych i redakcyjnych, by uczynić ją dla Państwa jeszcze wygodniejszą. Ponadto, na podstawie analizy statystycznej danych dotyczących wyszukiwarek i systemów operacyjnych, możemy ulepszać design naszego portalu.

3.1. Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy ruchu sieciowego należącą do Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics używa do analizy ruchu sieciowego tzw. cookies (patrz punkt IV). Informacje wytworzone przez cookie o korzystaniu z tej strony są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej zostanie zaktywowana anonimizacja IP (którą uzyskujemy poprzez skorzystanie z udostępnianej przez Google funkcji „anonymizeIP”), Państwa adres zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej bądź innych państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google użyje tych informacji działając na zlecenie operatora niniejszej strony w celu analizy użytkowania strony przez Państwa, sporządzania raportów o aktywności na stronie i świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie podlega połączeniu z innymi danymi Google. Dalsze informacje dotyczące Google Inc. oraz Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com. Politykę prywatności Google znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/#information.

3.2. ABS

ABS jest usługą analizy ruchu sieciowego gromadzącą dane użytkowe. ABS stosuje tzw. tracking pixel, dzięki któremu można śledzić, ilu użytkowników odwiedziło stronę kupony.pl, na które z naszych stron Państwo wchodzili oraz w jakiej kolejności (tzw. URL-Clickstream), jakiej wyszukiwarki i systemu operacyjnego Państwo używali, i na jakie zewnętrzne linki posiadające tzw. kody afiliacyjne Państwo klikali. Tracking pixel, używany przez nas w celu zgromadzenia powyższych danych, ładuje się z naszego serwera trackingowego w momencie, w którym wchodzą Państwo na naszą stronę. Dane zebrane w trakcie tzw. sesji są zapisywane wraz z id użytkownika (patrz wyżej), a następnie analizowane przez nas w celach statystycznych i w celu optymalizacji strony internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się bez jakiegokolwiek odniesienia do konkretnych osób. W szczególności nie zapisujemy w ABS żadnych adresów IP.

3.3. Opt-out - brak zgody na analizę ruchu sieciowego

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na opisane powyżej zapisywanie i korzystanie z danych użytkowania przez Google Analytics, mogą Państwo zdezaktywować analizę ruchu sieciowego, wyrażając w ten sposób swój brak zgody na uzyskiwanie danych wskutek analizy ruchu sieciowego.

3.4. Google Analytics

Aby zdezaktywować Google Analytics, niezbędny będzie odpowiedni dodatek (Add-On) Google do danej wyszukiwarki. Dodatek ten przekazuje skryptowi Java pochodzącemu od Google Analytics, że nie życzą sobie Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na stronie były przekazywane Google Analytics. Dodatek ten muszą Państwo pobrać i zainstalować. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące dezaktywowania Google Analytics, jak również informacje na temat pobierania dodatku znajdą Państwo pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Analiza ruchu sieciowego będzie nieaktywna tak długo, jak długo Państwo nie zdezaktywują bądź nie usuną dodatku Add-On Google. Stąd też prosimy o nieusuwanie dodatku, jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy ruchu sieciowego. Jeżeli wchodzą Państwo na stronę kupony.pl z różnych urządzeń lub przez różne przeglądarki, muszą Państwo zainstalować dodatek w każdym z urządzeń i w każdej z przeglądarek.

3.5. Facebook

Portal kupony.pl używa wtyczki Facebook, która jest własnością firmy Facebook Inc., z siedzibą w 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Po wejściu na stronę zawierającą wtyczkę następuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Treść wtyczki jest wtedy wysyłana do przeglądarki, z której aktualnie korzysta użytkownik, a następnie do danej strony internetowej. Facebook zostanie wtedy powiadomiony o odwiedzinach na naszym portalu. Jeżeli natomiast byli Państwo zalogowani na swoim profilu na Facebooku podczas odwiedzin na kupony.pl, wizyta będzie mogła zostać przyporządkowana Państwa konkretnemu profilowi. W sytuacji kiedy nie wyrażają Państwo zgody na przesyłanie tego typu danych należy zablokować ładowanie wtyczek (np. http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) lub wylogować się ze swojego prywatnego profilu na Facebooku. Na oficjalnej stronie Facebook znajdą Państwo dalsze informacje dotyczące zakresu operowania danymi przez portal społecznościowy Facebook oraz na temat możliwości ustawień prywatności Państwa konta.

3.6. Twitter

Portal kupony.pl używa wtyczki Twitter, która jest własnością firmy Twitter Inc., z siedzibą w 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. Podczas Państwa odwiedzin na stronie, która posiada wtyczkę Twitter, przekazane zostaną informacje o użytkowniku na serwer Twitter. Jeżeli, podczas odwiedzin na kupony.pl, są Państwo zalogowani na Twitterze, niektóre dane mogą zostać wyświetlone innym użytkownikom. W przypadku, gdy nie zgadzacie się Państwo na transmisję danych do serwerów Twitter, przed odwiedzinami na portalu kupony.pl należy wylogować się ze swojego prywatnego profilu na portalu Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://twitter.com/privacy?lang=en.

3.7. Google +

Nasz portal korzysta z wtyczki „Google+“ „+1“, należącej do Google Plus Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Informacje wytworzone po wciśnięciu przez Państwa guzika „+1“ i odwiedzeniu strony, przesyłane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Serwer Google otrzyma dane o tym, z jakiego adresu IP nastąpiło połączenie, niezależnie od tego czy Posiadacie Państwo konto w Google Plus. Poprzez przycisk „+1“, Google nie sporządza raportów o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych, Państwa aktywnościach ani historii odwiedzin stron. Dane zebrane przez Google służą do celów konserwacyjnych i optymalizacji błędów technicznych. Nasz portal nie otrzymuje informacji na temat Państwa profili, nazw ani adresów URL. W przypadku, kiedy jesteście Państwo zalogowani do Google+ w chwili wciśnięcia guzika „+1“, informacje zebrane przez kupony.pl o odwiedzinach strony oraz interakcjach z innymi wtyczkami Google, zsynchronizują się z Państwa kontem na Google+ i będą wyświetlone innym użytkownikom. W przypadku, gdy Państwa profil w Google+ jest publiczny, inne strony, posiadające przycisk „+1“ mogą wyświetlać dane powiązane z Państwa nazwą użytkownika oraz zdjęciami. W przypadku, kiedy nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o wylogowanie się ze swojego profilu Google+, przed odwiedzeniem strony zawierającej guzik „+1“. Istnieje możliwość zablokowania funkcjonowania guzików Google, poprzez zainstalowanie odpowiednich wtyczek do Państwa przeglądarki. Dalsze informacje dotyczące Google+ oraz innych guzików Google znajdą Państwo pod adresem: https://developers.google.com/+/plugins oraz https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

4. Cookies

W trakcie surfowania po stronie kupony.pl w Państwa przeglądarce instalują się cookies. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które zapisują się na dysku twardym dla każdej z przeglądarek. Podmiot instalujący cookies może dzięki nim zbierać określone informacje. Cookies nie są w stanie uruchamiać programów czy przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one wyłącznie do tego, aby surfowanie po stronie kupony.pl było przyjemniejsze i wygodniejsze dla użytkownika. Przy wizycie na stronie kupony.pl zostaną przez nas zapisane trzy typy cookies:

 • Tracking cookie: ten rodzaj cookie – zawierający wyłącznie id użytkownika - ma okres trwania trzydzieści dni.

 • Flash cookie Clickout: w tym cookie są zapisywane tymczasowo informacje z tracking cookie, przy czym istnieją one tylko w momencie kliknięcia, bo po kliknięciu są automatycznie usuwane.

 • Flash cookie Partner-Clickout: specjalne cookie stworzone dla śledzenia ruchu naszych partnerów na naszej stronie, odpowiadające flash cookie Clickout.

 • Dzięki cookies uzyskujemy informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i jej wersji, o URL-Clickstream, czyli o kolejności odwiedzanych przez Państwa podstron, dacie i godzinie Państwa odwiedzin w naszym portalu i numerze cookie. Nie uzyskujemy żadnych informacji o Państwa nazwisku, adresie, adresie mailowym czy adresie IP. Zapisywane przez nas cookies służą wyłącznie celom statystycznym. Dzięki nim uzyskujemy informacje, jakie treści interesują naszych użytkowników i o jakiej godzinie, jak również z jakich urządzeń przy tym korzystają. W ten sposób możemy np. tworzyć zakładki „Kategorie”, dzięki czemu nasza strona staje się jeszcze przyjemniejsza w użytkowaniu. Informacje o używanych przez Państwa przeglądarkach pozwalają nam na dopasowanie designu naszych stron do najbardziej popularnych typów przeglądarek. Ponadto firmy, które umieszczają albo sprzedają reklamy na kupony.pl, także mogą używać cookies. W takich przypadkach zapisywane są informacje nt. użytkowania, jak na przykład odwiedzane strony, ilość odwiedzin, godziny odwiedzin, czas przebywania na poszczególnych stronach itp. Informacje te są analizowane dla celów reklamowych. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies na twardym dysku, poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Przeglądarki posiadają także zazwyczaj funkcję pozwalającą na każdorazowe uprzednie zapytanie przez przeglądarkę o zgodę na zapisanie cookie. Ponadto istnieje możliwość usunięcia zapisanych już cookies – szczegółowe informacje znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojej przeglądarki. Jednakże brak akceptacji cookies może prowadzić w niektórych przypadkach do ograniczeń funkcjonalności danej strony. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia cookies należy ponownie zaktywować link opt-out.

  5. Linki do innych stron

  Na stronie kupony.pl znajdują się linki do innych stron (osób trzecich). Jeżeli klikną Państwo w takie linki, nie mamy już żadnego wpływu na to, jakie dane są pobierane przez osoby trzecie i w jaki sposób te dane będą używane. Dokładne dane dotyczące uzyskiwania i używania danych znajdą Państwo w polityce prywatności danej strony. Z uwagi na fakt, że nie możemy kontrolować uzyskiwania i korzystania z danych przez osoby trzecie, nie ponosimy za to odpowiedzialności.

  6. Prawo do uzyskania informacji, skorygowania i usunięcia danych osobowych

  W każdym momencie mogą nas Państwo zapytać, czy, a jeżeli tak, to jakie Państwa dane osobowe zostały przez nas zapisane. Mają Państwo możliwość zażądać skorygowania, zablokowania czy usunięcia Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o pisemny kontakt pod następującym adresem:

  Checkout Charlie GmbH
  Wöhlertstraße 12-13
  10115 Berlin
  Niemcy

  Nie możemy usunąć jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonania niezrealizowanych jeszcze zleceń, jak również do dochodzenia naszych praw i roszczeń, jak również danych, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami ustawowymi. Takie dane są przez nas blokowane.

  Stan: czerwiec 2019