Ochrona danych

Ochrona danych

§ 1 Podmiot odpowiedzialny

Checkout Charlie GmbH

Salzufer 15-16

10587 Berlin
E-Mail: info@checkout-charlie.com

odpowiada za przetwarzanie poniższych danych osobowych (podmiot zwany dalej również "my" lub "nas"). Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail datenschutz@checkout-charlie.com l lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

§2 Przetwarzanie danych osobowych (ogólne)

1. Ogólne

Dane osobowe ("dane") to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Nawet pseudonimiczne dane, których nie wysyłamy bezpośrednio, np. używanie nazwiska lub adresu e-mail to dane osobowe.

2. Twoje prawa

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych na temat swojej osoby. Jeśli owe dane są fałszywe lub nieaktualne, ma Pan/Pani prawo poprosić o ich poprawienie. Ma Pan/Pani również prawo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania informacji na swój temat. Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani także prawo do zażądania elektronicznej kopii danych lub przekazania danych do innego dostawcy. A także do skontaktowania się z organem ochrony danych osobowych i wniesienia skargi.

Swoich praw dochodzić może Pan/Pani u osoby odpowiedzialnej.

3. Obowiązek dostarczenia danych

Dostarczanie swoich danych osobowych zwykle nie jest obowiązkowe. Tylko w momencie zawarcia umowy należy podać określone informacje (takie jak adres e-mail lub imię i nazwisko). Bez podania tych danych zawarcie umowy oraz jej wykonanie będzie niemożliwe.

4. Ujawnianie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe zostaną przekazane przez nas osobom trzecim, tylko jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, my lub strona trzecia mamy do ich przekazania uzasadniony powód lub gdy wyraził Pan/Pani na to zgodę. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, w momencie gdy podmiot odpowiedzialny jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub nakazu sądowego.

5. Dostawca usług

W celu przetwarzania danych korzystamy częściowo z usług dostawców. Dostęp dostawców do Państwa danych jest ograniczony do minimum. Dostawca zostaje z reguły zintegrowany jako tzw. Administrator, który może przetwarzać dane wyłącznie według naszych instrukcji.

6. Ujawnianie danych w państwach spoza Unii Europejskiej

Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym z siedzibą w krajach spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku zapewniamy, że odbiorca ma odpowiedni poziom ochrony danych przed ich ujawnieniem. Niektóre z naszych oddziałów stron trzecich mają siedziby w Stanach Zjednoczonych (szczegółowe informacje) i są zarejestrowane w ramach Tarczy Prywatności. Tutaj znajdziesz listę zarejestrowanych firm. Zawarliśmy także tak zwane standardowe klauzule umowne UE z różnymi firmami. Dalsze informacje można uzyskać na żądanie od naszego Inspektora Ochrony Danych.

7. Czas przechowywania

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszej oferty online i powiązanych usług lub mamy uzasadniony powód w dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuniemy Państwa dane osobowe, z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować, aby spełnić ustawowe (np. podatkowe lub handlowe) okresy przechowywania (np. faktury).

8. Pseudonimiczne przetwarzanie danych

Poniższe przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo na zasadzie pseudonimu. Oznacza to, że my lub osoby trzecie nie otrzymujemy danych bezpośrednio, np. za pośrednictwem nazwy lub adresu e-mail, ale profilu, np. za pomocą identyfikatora lub pliku cookie.

§3 Przetwarzanie danych przez nas przy korzystaniu z naszych ofert

Na stronie www.kupony.pl prowadzony jest portal z kuponami rabatowymi, które częściowo przedstawiane są jako kody lub mogą bezpośrednio zostać wykorzystane przez osoby trzecie. Dostęp do naszych ofert jest bezpłatny. Podczas korzystania z ofert na stronie przetwarzane są dane osobowe naszych użytkowników. Częściowo czynność ta wykonywana jest przez nas, korzystamy także jednak z usług naszych dostawców. Poniżej szczegółowo opisano cele, procesy i podstawy prawne przetwarzania danych, a także Państwa możliwości ich kontroli.

Naszym celem jest - wedle obowiązujących ustaleń – przetwarzanie danych w stosownym zakresie, tak aby odpowiednio optymalizować nasze oferty, otrzymywać wynagrodzenie, a także oferować Państwu możliwie jak największą jasność, przejrzystość oraz możliwość stosownego nadzoru i kontroli nad danymi.

1. Rezygnacja/Opt-Out

Podczas procesu przetwarzania danych mają Państwo także możliwość zmian w ustawieniach bezpośrednio u dostawcy, z którego technologii korzystamy, a także do rezygnacji (zwanej Opt-Out). Możliwość ta wskazana jest w opisie procesu. Zmiany te z reguły nie są dokonywane w naszych systemach. Listę linków do rezygnacji znajdziesz na dole tej strony.

2. Techniki stosowane do rozpoznawania użytkowników i ich celów (ogólne)

Podstawą przetwarzania danych na naszym portalu jest przypisanie użytkownikowi cech identyfikacji technicznej, tak aby dopasowane zostały odpowiednie treści i/lub reklamy. W tym celu stosuje się adekwatne rozwiązania techniczne, wykorzystujące różne środki techniczne. W zależności od zastosowania, nasza oferta opiera się na następujących technikach:

a) Pliki cookie (w szczególności dla stron internetowych i sieci mobilnych)

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisanym do przeglądarki, której Pan/Pani używa, przez podmiot, który je wysyła (w tym wypadku my lub jeden z naszych dostawców), by umożliwić przepływ pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

• Nasze oferty wykorzystują następujące typy plików cookie

o Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności cookie sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który pozwala na przypisanie różnych żądań do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji (cookie sesyjne) są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

o Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. W dowolnym momencie może Pan/Pani usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

• Ustawienia przeglądarki mogą być dowolnie przez Pana/Panią konfigurowane, zgodnie z preferencjami, odmawiając np. przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, że może wtedy Pan/Pani nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji naszych ofert.

b) Funkcje identyfikacji przeglądarki / Fingerprinting przeglądarki

Inną możliwością rozpoznawania terminali użytkowników jest metoda tzw. "Fingerprintingu przeglądarki". W tym celu przesyłane są przez przeglądarki / terminale – nieunikatowe parametry techniczne (na przykład rozdzielczości ekranu, systemu operacyjnego i wersji, sprzętu itp.) i agregowane są do sum kontrolnych / identyfikatorów. Ponieważ identyczne kombinacje parametrów technicznych rzadko się zdarzają, terminal może w pewnych okolicznościach zostać rozpoznany, o ile paramtetry nie zmieniły się w międzyczasie.

3. Techniki stosowane bez rozpoznawania użytkownika

a) Usługi oparte na lokalizacji

Niektóre z naszych usług lub niektóre z naszych treści (redakcyjne i reklamowe) działają tylko wtedy, gdy możemy określić Pana/Pani przybliżoną lokalizację. W tym celu ustalamy przybliżoną lokalizację urządzenia na podstawie adresu IP i dostarczamy odpowiednie treści redakcyjne oraz promocyjne. Nie jest to pełen adres IP, ale skrócony trzycyfrowy adres IP. W związku z tym nie może zostać wykorzystany do identyfikacji Pana/Pani komputera lub połączenia z Internetem. Dane dotyczące lokalizacji są używane wyłącznie do odtwarzania treści. Nie można ich zidentyfikować jako osoby. Dane nie będą przechowywane na stałe i nie będą przekazywane stronom trzecim. Nie tworzymy również profili z danymi lokalizacyjnymi i / lub transakcyjnymi.

b) Inne gromadzenie danych

Ponadto rejestrujemy następujące dane w plikach dziennika, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności oraz ze względu na inne przyczyny techniczne podczas odwiedzania naszych ofert:

  • Adres IP,
  • Data i godzina złożenia wniosku,
  • Różnica strefy czasowej z czasem Greenwich (GMT),
  • Zawartość zapytania (konkretna strona),
  • Status dostępu / kod statusu HTTP,
  • Każda przesłana ilość danych,
  • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
  • Przeglądarka,
  • System operacyjny i jego interfejs,
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Powyższe pliki dziennika zostaną usunięte w przeciągu jednego miesiąca.

§4 Przetwarzanie danych w celu optymalizacji, analizy i dystrybucji kuponów rabatowych

1. Przetwarzanie danych do analizy i optymalizacji ofert (w szczegółach)

a) Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy uzyskane dane do analizy naszych ofert, wyciągania wniosków dotyczących akceptacji rynku oraz pozycjonowania i kontekstualizowania ich na podstawie życzeń użytkownika, zarówno w odniesieniu do naszych ofert, jak i konkretnego użytkownika. W szczególności analizujemy zachowania użytkowników, aby prezentować im treści, które naszym zdaniem mogą być dla nich interesujące (np. powiązane artykuły do wcześniej oglądanych treści lub odcinków serialu, które mogą odpowiadać wcześniej oglądanym serialom).

b) Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych dla wszystkich procesów analizy i optymalizacji jest Art. 6 1f) RODO ("uzasadnione interesy") i § 15 (3) TMG (niemieckiej ustawy o telemediach). Analizowanie i ocenianie naszych ofert jest dla nas konieczne w celu ich rozwoju oraz zachowania konkurencyjności. Pana/Pani zainteresowania są przydzielone wyłącznie poprzez wykonywanie całego przetwarzania na podstawie danych pseudonimicznych. Nie jest Pan/Pani identyfikowalna jako osoba (wyjątek w przypadku oceny specyficznego profilu użytkownika - w celu uzyskania dalszych informacji zob. „Datenverarbeitung bei vertraglichen Vereinbarungen“, punkt 2). Co więcej, optymalizacje regularnie zapewniają przewagę, ponieważ w ten sposób prezentowany jest interesujący dla Pana/Pani produkt.

c) Wykorzystane usługi:

(i) Nasza oferta korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywowaliśmy anonimizację IP, aby Pana/Pani adres IP został wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach zostanie wysłany na serwer Google w USA pełny adres IP i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z portalu, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony.

Adres IP dostarczony przez Pana/Pani przeglądarkę do Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Może Pan/Pani zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Może Pan/Pani również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez ciasteczka (cookies) i danych nabytych z użytkowania witryny (w tym Pana/Pani adres IP) do Google oraz przetwarzanie takich danych przez Google na urządzeniu niemobilnym. Klikając na następujący link tutaj może Pan/Pani pobrać i zainstalować dostępną do przeglądarki wtyczkę (nie działa w przypadku urządzeń mobilnych). Jest to możliwe również po kliknięciu na ten link.

(ii) Korzystanie z Piwik

Do naszych pomiarów korzystamy również z narzędzia analitycznego "Piwik". Piwik to narzędzie analityki internetowej open source, więcej informacji znajdzie Pan/Pani tutaj. Podczas korzystania z Piwik gromadzone są dane o zachowaniach użytkowników i tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie. Nie wykorzystujemy danych z Piwik do osobistej identyfikacji użytkownika, a także nie kojarzymy profili z Pana/Pani osobą lub kontem. Jeżeli chce Pan/Pani zrezygnować z tworzenia tego profilu przez Piwik, może Pan/Pani wyłączyć to tutaj.

2. Przetwarzanie danych przy przygotowywaniu ofert rabatowych

a) Promocje

Jeśli aktywnie korzysta Pan/Pani z naszej oferty oraz z kuponów, zostanie nawiązane połączenie z odpowiednim dostawcą kuponu. W tym celu zostanie również stworzony plik cookie w celu przypisania wykorzystania / wywołania strony dostawcy lub kontynuacji.

Dostawcy mogą być z nami powiązani w bezpośredni sposób lub poprzez tzw. sieci afiliacyjne.

Wymienione poniżej sieci partnerskie służą jako "pośrednicy" lub organizują dla obydwu stron przydzielanie / przekazywanie kuponów. Tam znajdzie Pan/Pani więcej informacji na temat przetwarzania danych.

b) Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania wszystkich kuponów jest art. 6 1f) RODO ("uzasadnione interesy") i § 15 ust. 3 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach). W celu umożliwienia alokacji i zarobku na skorzystaniu z vouchera, konieczne jest, abyśmy przekazywali dane do dostawców. Pana/Pani zainteresowania są przydzielone wyłącznie poprzez wykonywanie całego przetwarzania na podstawie danych pseudonimicznych. Nie jest Pan/Pani identyfikowalna jako osoba. Nie musi Pan/Pani ujawniać swojej tożsamości, dopóki nie dokona Pan/Pani transakcji z usługodawcą (jeśli to konieczne). Wykorzystanie vouchera i przypisanie użytkowników umożliwia nam tylko poprawne funkcjonowanie naszej oferty.

3. Przetwarzanie danych dostarczanych nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej, a także konkursów

a) Dane do kontaktu

Udostępniamy Panu/Pani możliwość kontaktu z nami za pomocą różnych kanałów, a także w różnych celach (np. zapytania o produkty i programy, jak również wsparcie klienta). Używamy tylko danych, które Pan/Pani nam podał, w celu przetworzenia Państwa prośby / zapytania. Zostaną one usunięte po jej realizacji, chyba wymagane jest ich przechowywanie z innych powodów.

b) Konkursy

Dane uzyskane podczas konkursów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i wyłącznie w czasie trwania loterii.

Stan na: maj 2018 r

sieci

Informacje o trackingu Inis
Informacje o trackingu Sales Media
Informacje o trackingu Trade Doubler
Wyłącz tracking Adcell
Wyłącz tracking Zanox
Wyłącz tracking AWIN
Wyłącz tracking Comission Junction
Informacje o trackingu WebePartners
Informacje o trackingu Trade Tracker
Informacje o trackingu Affiliate44
Wyłącz tracking Admitad
Informacje o trackingu System 3 (K2 Media)
Informacje o trackingu BuyBox
Informacje o trackingu Optimise Media
Informacje o trackingu CityAds
Informacje o trackingu Convertiser
Informacje o trackingu Booking.com
Informacje o trackingu Performance Horizon
Wyłącz tracking Digidip
Informacje o trackingu SnowTrex
Informacje o trackingu All4Affiliate
Informacje o trackingu FinanceAds
Informacje o trackingu Webgains
Wyłącz tracking NetAffiliation
Kontakt z Mopubi
Informacje o trackingu Groupon
Informacje o trackingu Adtraction
Informacje o trackingu Magix
Informacje o trackingu Adtank
Informacje o trackingu NetSalesMedia

Berlin, Juni 2020